Doğan Şanyüz – Hukuk Devleti Perspektifinden Adil Vergileme ve Vergi Afları

Özet
Hukuk devlet anlayışında meydana gelen değişikliklerden vergi olgusu da önemli ölçüde
etkilenmiştir. Bunlardan biri de vergi adaletinin ulaştığı aşamadır. Verginin adaletli olması
anayasalara giren bir norm olmakla birlikte normun hayata geçirilmesi vergilendirme
yetkisine sahip devletin sorumluluğundadır. Vergilendirmeye ilişkin düzenlemelerde
ilişkinin zayıf tarafı konumundaki mükelleflerin durumundaki iyileşmeler günümüzde
mükellef hakları kavramıyla ifade edilir bir hale gelmiştir. Devlet tarafından ekonomik ve
sosyal şartları oluşmadan gelişigüzel yapılan vergi afları mükellefler arasında yatay vergi
adaletini ve rekabet eşitliğini bozan en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Oysa
hukuk devleti bakımından gözetilmesi gereken en önemli norm, devletin vergi adaletini
zedeleyecek düzenlemelerden özellikle kaçınmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Vergi, Hukuk Devleti, Kamu Yararı, Mükellef Hakları.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu