Diren Çakmak – Asad Ghanem’in Etnik Azınlık Taleplerini Anlama Modeli Üzerine

Özet

Çalışmada, Asad Ghanem’in etnik azınlık taleplerini anlama modeli incelenmektedir. Ghanem’in diğer modellerle tartışması ele alınmakta, Ghanem’in modelinin bileşenleri açıklanmakta ve Ghanem’in modeline dair sunduğu ülke örneklerinden İsrail örneği seçilerek modelin açıklayıcılığı değerlendirilmektedir. Çalışmanın, modeli Türkçe siyaset bilimi literatürüne kazandıran ilk çalışma olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada belge tarama ve içerik çözümleme araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışma, etnik azınlık taleplerinin anlaşılmasında, azınlığın yerli veya göçmen halk olmasının ve azınlığın yaşadığı ülkenin siyasal rejiminin etnokrasi veya demokrasi olmasının belirleyici ölçütler olarak sayılıp sayılmayacağı tartışmasını açmaktadır. Çalışmada, farklı Filistinli grupların farklı taleplerinin olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerli halk, göçmen halk, etnokrasi, demokrasi, İsrail

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu