DEMOKRATİKLEŞME KAVRAMI BAĞLAMINDA ARAP DEMOKRATİKLEŞMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDIRME

Gürbüz ÖZDEMİR

Öz

Demokrasi, sürekli tartışılan ve tartışıldıkça zenginleşip gelişen bir kavramdır. Batı’da seçimlerin yapılması gibi asgari değerlerinden başlayarak, gittikçe güçlenen birçok demokratik gelişme yaşanmıştır. Demokrasinin bu dinamizmine eşlik eden bir gelişme de, farklı demokrasi yaklaşımlarının ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla yaşanan bu gelişmeler, demokrasi yerine, dinamik evirilme süreciyle bağlantılı olarak sürekli gelişmeyi ifade eden “demokratikleşme” kavramını öne çıkarmaktadır. Batı’daki gibi bir demokratikleşme sürecinin, kavramın doğasına uygun şekilde Arap coğrafyasında da yaşanması mümkündür. Arap toplumu da insanlığın ortak bir değeri haline gelmiş olan demokrasinin zenginliğinden yararlanarak kendi toplumsal ve siyasi şartlarına uygun bir demokrasi pratiği yeşertebilirler. Bu süreçte en önemli etken, iç dinamiklerden çok dış dinamiklerin takınacakları tutumdur. Dış dinamiklerin tutumları olumlu olursa, burada da demokrasinin yeşerebileceğinin kanıtı, Müslüman bir ülke olarak demokratik düzene -Batı’daki gibi- uzun süreçler sonucu ve dış dinamiklerin katkısıyla ulaşmış olan Türkiye’dir. Arap Baharı sürecinde iç dinamiklerin ortaya koyduğu olumlu çaba da göstermiştir ki, dış dinamikler engellemezse Arap toplumları da demokratikleşebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokratikleşme, Arap Demokratikleşmesi, Arap Baharı, Dış Dinamikler

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu