BÖLGESEL TİCARET ANLAŞMALARI(BTA)’NIN GELİŞİMİ VE DERİN TİCARET ANLAŞMALARI: TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA) AÇISINDAN BİR ANALİZ

Öz
Tüm Dünya’da Bölgesel Ticaret Anlaşmaları(BTA)’nın sayısı özellikle 1980’lerden sonra artış göstermiştir. Ancak son yıllarda bu artış ivmelenmiştir. Küresel ticaretin yapısının değişmesi, küresel ticaretteki aktörlerin farklılaşması, yeni sorunların ortaya çıkması ve de en önemlisi Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)’nün bu sorunların çözümünde yetersiz kalması ülkeleri ticaret anlaşmaları yapmaya sevk etmiştir. Son dönemde yapılan anlaşmaların içeriği de yeni konuların gündeme gelmesiyle değişmiştir. Daha fazla düzenlemenin hükme bağlandığı daha fazla alanı kapsayan bu anlaşmalar Derin Ticaret Anlaşmaları olarak anılmaktadır. Türkiye’de son dönemde daha fazla BTA yapmaktadır. Türkiye’nin yürürlükte olan bir Gümrük Birliği Anlaşması ve 21 tane Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’nin STA’larını analiz etmektir. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre Türkiye’nin STA kapsamındaki ticareti yeterli düzeyde değildir. Ayrıca Türkiye’nin imzaladığı STA’ların derinliği de oldukça düşüktür. Türkiye’nin ticaretini arttırmak ve daha fazla yatırım çekmek için derin ticaret anlaşmaları imzalaması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Serbest Ticaret, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları (BTA), Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Derin Ticaret Anlaşmaları

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu