BİR KAMU HİZMETİ VE POLİTİKASI ALANI OLARAK EĞİTİMDE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN İZLERİNİ SÜRMEK VE DİJİTAL EĞİTİM

Bekir PARLAK

Öz
Bu çalışmada genel anlamda Dünya’da, özel anlamda da Türkiye’de bir kamu hizmeti konusu olarak eğitim alanında yaşanan gelişmeler irdelenerek, bu gelişmelerin odağını oluşturan “dijital eğitim” e ve “e-öğrenme” ye yönelik kamu politikası analiz edilecektir. Çalışma, böylelikle iki ana eksene oturmaktadır: Kamu hizmeti olarak eğitimde teknolojik gelişmeler ile dijital eğitime ilişkin kamu politikası. Bu bilimsel çalışma betimsel ve analitik bir çerçevede gerçekleşmiş olup bu alanlardaki son gelişmeleri içermekte ve güncel çıkarımlarda bulunmaktadır. Ana amaç, söz konusu alanlarda yaşanan gelişme ve ilerlemeleri mercek altına alarak açıklayıcı bir metne ulaşmak suretiyle bir senteze varmaktır. Bir diğer amaç ise bu konuların önemi ile bugün ve bilhassa gelecek için taşıdıkları kritik değere dikkatleri çekmektir. Kuşkusuz eğitim teknolojilerinin gelişimi ve dijital eğitim konuları üzerinde Türkiye’de henüz yeterince akademik araştırma ve çalışma yapılmamış olduğundan, bu alanlardaki literatür henüz yeni oluşmakta ve daha çok ilgiye ve bilimsel araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Dijitalleşmiş eğitim ve e-öğrenme artık günümüzde daha mümkün ve tercih edilir hale gelmektedir. Bu konularda gelecekte öngörülen ve öngörülemeyen ilerlemeler dikkate alındığında, söz konusu alanda reel ve işlevsel kamu politikalarının üretilmesi ve temel bir kamu hizmeti olan eğitimin en işlevsel biçim ve koşullarda dijitalleştirilmesi için geç kalınmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, Kamu politikası, Eğitim, Dijitalleşme, E-öğrenme.

Devamı İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu