Belirli Kısıtlar Altında Doğrusal Programlamaya Dayalı Bir Portföy Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi: Borsa İstanbul 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Mehmet Levent ERDAŞ

Öz
Bu çalışmanın amacı, finansal piyasalarda yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahiplerine optimal yatırım yapma konusunda yol göstermek ve bu doğrultuda bir portföy optimizasyon modeli önermek ve uygulamaları ile birlikte sunmaktır. Çalışmamızda Markowitz’in risk olarak ele aldığı L2 (standart sapma) risk fonksiyonu yerine, L1 (mutlak sapma) risk fonksiyonu kullanılmış ve optimal portföyler elde edilmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul 30 Endeksinden veriler elde edildikten sonra, optimal portföy oluşturmak için doğrusal programlama yaklaşımına dayalı olan Ching-Ter Chang (2005) tarafından geliştirilen portföy optimizasyon modeli ele alınmıştır. Bu modele, portföyün sistematik olmayan riskini azaltmak için endüstri kollarına dağılım ve piyasanın önemli göstergelerinden biri olması ve karar vericide risk algısı yaratabileceği düşüncesiyle işlem hacmi kısıtı eklenerek yeni bir model önerilmiştir. Böylelikle, Chang modeline tercih kısıtları ilave edilerek yatırımcının isteği doğrultusunda portföyün istenen sayıda endüstri kolundan hisse senetlerini içermesi sağlanmıştır. Bu çalışma belirli bir risk ve getiri düzeyinde portföy oluşturmak isteyen finans yöneticilerine ve yatırımcılarına faydalı olacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Ortalama Mutlak Sapma, Endüstri Riski, İşlem Hacmi, Doğrusal Programlama, Borsa İstanbul

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu