ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ YERLİ VE YABANCI KAYNAKLARINDA ANADOLU’DA GIDA VE GIDA ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Sezai SEVİM
Yusuf Alper GÜLLÜ

Öz
Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu’da kurdukları ilk devlet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Türkistan’dan getirdikleri sosyal ve kültürel değerleri Anadolu’nun farklı milletlerinin inanç ve kültürleri ile yoğurarak yeni bir medeniyet ortaya çıkaran Anadolu Selçukluları, bunun yanı sıra bugün dahi bu değerler ile hoşgörü çatısı altında birlikte yaşayabilmenin temelini oluşturmuşlardır.
Yaşadığımız bu topraklara böylesine bir değer katan bu büyük devleti her veçhesi ile bilmek ve anlamak tarihin önemli kırılma noktalarına hâkim olabilmek adına önemlidir. Bu çerçevede tarihimizin önemli bir kültür hazinesi olan Anadolu Selçukluları’nın sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmak adına incelenmesi gereken bir alan da gıda, beslenme ve yemek kültürü olarak önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada Anadolu Selçuklu döneminin önde gelen ana kaynaklarında tespit edilen gıda ve üretimi bilgileri yorumlanarak gıda mühendisliği perspektifinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Gıda, Üretim, Kaynak, Kültür

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu