ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMLARINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İmam Bakır KANLI
Metin EROL

Öz
Birleşmiş Milletler Örgütü 2030 yılına kadar dünyadaki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortadan kaldırma, refah, huzur ve güvenli bir evren oluşturma adına ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ belirlemiştir. Türkiye de ‘Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef’ şeklinde sloganlaştırılan BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir. Yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi küresel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi yalnızca ülkelerin siyasi iktidarlarına değil, sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığına da bağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, sivil toplum kuruluşlarından olan siyasi partilerin anayasaları niteliğindeki parti programlarında, 17 sürdürülebilir küresel hedefe yer verip vermediklerini incelemek ve partilerin küresel hedeflere karşı duyarlı olup olmadıklarını tespit etmektir. Çalışmanın kapsamı 24 Haziran 2018 Genel Seçim’i sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu (Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi) ile sınırlandırılmıştır. Makalede yöntem olarak Literatür Taraması ve Doküman Analizi seçilmiş, elde edilen veriler karşılaştırmalı analiz sürecine aktarılmış ve çalışma bir senteze ulaştırılarak, değerlendirme ve öneriler ile sonuçlandırılmıştır. Çalışmada parti programlarının güncel olmadığı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tam olarak karşılanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Parti Programı, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu