AB’nin İşletmelerle Kurduğu Diyalogda Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Çevresel Düzenlemeler ve İnsan Hakları Girişimleri Kapsamında Bir İnceleme

PELİN SÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi,
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü.
pelin.sonmez@kocaeli.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-4899-6826

Öz
Kaynakların daha sürdürülebilir kullanılması meselesi ile insan haklarını iyileştirme ve genelleştirilmeye yönelik kaygılar küresel aktör davranışlarında giderek daha önemli bir yer bulmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) çevreye karşı sorumlu ve insan haklarına daha saygılı bir organizasyon olmak çabasını taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, çıkardığı yasalar ve stratejilerle ortaya koymaktadır. Diğer yandan AB, işletmelerle kurduğu diyalog zeminine de bu kavramları yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı üzerinden AB’nin işletmelerle kurmuş olduğu ilişki özellikle 2011 yılı sonrası gelişmeler üzerinden incelenmektedir. Dolayısıyla ilk bölümde genel olarak uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma kapsamındaki çalışmaları ele alınmıştır. Ardından kurumsal sosyal sorumluluk kavramı üzerinde durulmuş ve AB’nin bu kapsamdaki girişimleri hukuki çerçeve ve stratejiler üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu