12 EYLÜL 1980 Askeri Darbesinin Karikatür Üzerinden Analizi: Gırgır Dergisi Örneği

Ezgi TURAL

Özet

Bu çalışmada, Türk mizah basınının demokrasi kavramına yaklaşımı ve bu kavramı işleyiş biçimi 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi özelinde ele alınmış- tır. Çalışma, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile yaşanan siyasal ve toplumsal süreçleri dönem itibariyle yayın hayatı devam eden Gırgır adlı mizah dergisinin karikatürleri üzerinden değerlendirmektedir. Çalışmanın kapsamını, derginin siyasi gelişmeleri, siyasi aktörleri darbe öncesi ve sonrası hangi temalarla işlediği oluşturmaktadır. Çalışmada, Gırgır’ın antidemokratik bir süreç olan askeri darbeye karşı yaklaşımı değerlendirilerek bu yaklaşımda mizahın eleştiri işlevinin nasıl yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mizah Kavramı, Demokrasi Kültürü, Askeri Darbeler, Mizahın Eleştiri İşlevi, Mizah Basını.

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu