ORTA DOĞU’DA DARBELERİN ARKA PLANI: MISIR ÖRNEĞİ

Muhammet Cemal ŞAHİNOĞLU

Ahmet ATEŞ

Öz
Orta Doğu’da demokrasi sorunsalı yıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir. Orta Doğu’ya dair yapılan analizlerin çoğunda gelişemeyen demokrasi kültürü bölgede cereyan eden çatışmaların/savaşların/krizlerin temel faktörü olarak görülmektedir. Batının çıkar merkezli politikaları Orta Doğu’da demokrasi kültürünün gelişmemesinin en önemli sebebidir. Nitekim Batının sömürge politikaları başta Mısır olmak üzere Orta Doğu toplumlarında demokrasi kültürü ve demokratik kurumlarının gelişmesini engellemiştir. Sömürge döneminde batı tarafından Orta Doğu siyasal sistemlerinde başlatılan yapısal bozukluklar sömürge sonrasında devam etmiştir. Sömürge sonrasında modern orduların kurulması ile ordu siyasal sistemde önemli bir saygınlık elde etmiş ve sosyal reformlar ve milliyetçilik karşısında direnç gösteren monarşileri rüşvet ve yozlaşma gerekçesiyle darbe yaparak-yaptırarak devirmişlerdir. Uluslararası aktörlerin Mısır ordusu ile doğrudan kurduğu ilişkiler ordunun ülkede ekonomiden siyasete tüm politikaları kontrol eden bir kartele dönüşmesine neden olmuştur. Ordunun ülke yönetimindeki kontrolünün bitti denildiği bir noktada demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, askeri darbe ile iktidardan indirilmiştir. Çalışmada Orta Doğu coğrafyasında yaşanan demokrasi sorunsalı Mısır özelinde iç ve dış nedenler bağlamında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Orta Doğu’da Demokrasi, Mısır, Orta Doğu’da Darbe, ABD

 Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu