Home / Makale Çagrısı

Makale Çagrısı

‘KİMLİKLER, AZINLIKLAR VE YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK’ ÖZEL SAYISI

MAKALE ÇAGRISI

2014 yılından itibaren yayınlanmakta olan TESAM AKADEMİ DERGİSİ, bir hakemli dergi olarak bugüne kadar yerli ve yabancı birçok akademik çalışmaya yer vermiştir. TESAM Akademi Dergisi yerli ve uluslararası birçok indekste yer almaktadır. Dergimizin 2018 Ocak (Cilt:5 Sayı:1) sayısını, ‘Kimlikler, Azınlıklar ve Yükselen Milliyetçilik’  konusuna ayırdık.

‘Kimlikler, Azınlıklar ve Yükselen Milliyetçilik’ konusunda çalışmaları olan farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin ve uygulayıcıların Türkçe ve İngilizce makalelerine, raporlarına ve değerlendirme yazılarına yer vereceğimiz 2018 Ocak Özel Sayımız, ülkemizde sosyal bilimler alanında literatüre özgün bir katkı sunacağına inanmaktayız.

TESAM Akademi Dergisinin 2018 Ocak (Cilt:5 Sayı:1) ‘Kimlikler, Azınlıklar ve Yükselen Milliyetçilik’ Özel Sayısı’nda yayınlanmak üzere çalışmalarını göndermeyi düşünen araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar dergimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamakademi@gmail.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesamakademi.com adresini, TESAM hakkında bilgi almak için ise www.tesam.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Özel Sayı Editörü

Prof. Dr. Bekir PARLAK

 

‘IDENTITIES, MINORITIES AND RISING NATIONALISM’ SPECIAL ISSUE

CALL for PAPER

TESAM ACADEMY JOURNAL which has been published since 2014, as a refereed journal, has included numereous academic works both domestic and foreign. Our journal takes place in various foreign and domestic indexes. In our January 2018 (Volume:5 Issue:1) edition of our magazine, we will discuss ‘Identities, Minorities and Rising Nationalism’.

We believe that our Special Issue January 2018, which will include articles and reports in Turkish and English of academics and researcher in different disciplines who are working on ‘Identities, Minorities and Rising Nationalism’, will offer a unique literary contribution in the field of social sciences in our country.

Researchers and academics who are considering sending their works to publish in the Special Issue of ‘Identity, Minorıties and Rising Nationalism’ by January 2018 (Volume:5 Issue:1) of TESAM Akademi Dergisi need to send their article to our journal by 4 December 2017 at the latest.

To get answers to your questions as soon as possible, you can send e-mail to the following address tesamakademi@gmail.com

For more information about the magazine, you can visit the following address www.tesamakademi.com, for getting more information about TESAM, you can visit the www.tesam.org.tr address.

 

Special Issue Editor

Prof. Dr. Bekir PARLAK