Home / MAKALE ÇAĞRISI
makale

MAKALE ÇAĞRISI

TESAM AKADEMİ DERGİSİ
MAKALE ÇAGRISI

 2014 yılından itibaren yayınlanmakta olan TESAM Akademi dergisi, bir hakemli dergi olarak bugüne kadar yerli ve yabancı birçok akademik çalışmaya yer vermiştir. Yerli ve uluslararası birçok indekste yeralan dergimiz, 2017 Temmuz (Cilt:4 Sayı: 2) sayısı için sosyal bilimler alanında makale kabul edecektir.

Sosyal bilimler alanında çalışmaları olan akademisyenlerin ve uygulayıcıların Türkçe ve İngilizce makalelerine raporlarına ve değerlendirme yazılarına yer vereceğimiz 2017 Temmuz sayımız, ülkemizde sosyal bilimler alanında literatüre özgün bir katkılar sunacak bir bellek oluşturacaktır.

TESAM Akademi Dergisinin 2017 Temmuz (Cilt:4 Sayı: 2) sayısında yayınlanmak üzere çalışmalarını göndermeyi düşünen araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını, en geç 15 Mayıs 2017 tarihine kadar dergimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamakademi@gmail.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesamakademi.com adresini, TESAM hakkında bilgi almak için ise www.tesam.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

TESAM Akademi Editörü

Muhammet AYDOĞAN

TURKISH JOURNAL of TESAM ACADEMY
CALL for PAPER

  TESAM Academy Journal which has been published since 2014, as a refereed journal, has included numereous academic works both domestic and foreign. Our journal takes place in various foreign and domestic indexes, will accept articles in the field of social sciences for the issue of July 2017 (Volume: 4 Issue: 2).

Our July 2017 issue, which will include articles, reports and reviews in Turkish and English of academics and practitioners working in the field of social sciences, will create a memory in our country that will offer original contributions to the literature in the field of social sciences.

Researchers and academics who consider to send their works to be published in the issue of TESAM Academy Journal in July 2017 (Volume: 4 Issue: 2) need to submit their writings to our journal no later than May 15, 2017.

To get answers to your questions as soon as possible, you can send e-mail to the following addresstesamakademi@gmail.com

For more information about the magazine, you can visit the following address www.tesamakademi.com, for getting more information about TESAM, you can visit the www.tesam.org.tr address.

Editor of Tesam Academy

Muhammet AYDOĞAN