Home / Makale Çagrısı

Makale Çagrısı

TESAM AKADEMİ DERGİSİ

MAKALE ÇAGRISI

TESAM Akademi Dergisi, Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi – TESAM tarafından, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa 2014 yılından bugüne yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. TESAM Akademi Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok indekste taranmaktadır. TESAM Akademi’nin yayın politikası ve bilimsel kriterler, bağımsız editörler ve Yayın Kurulu’nca belirlenmektedir.

TESAM Akademi Dergisi, sosyal ve beşerî bilimler alanında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları dergiye katkı vermeye davet etmektedir.

TESAM Akademi’nin 5.cilt 2.sayısı olacak olan 2018 Temmuz sayısında “siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk, tarih ve sosyal bilimler” alanlarını ele alan, Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler ile tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilecektir.

Gönderilen yazılarda pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere, araştırma sonuçlarını analiz eden yazılara öncelik verilmektedir.

Temmuz Sayımızda yayınlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını en geç  15 Nisan 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamakademi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Dergimiz hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

Editör

Muhammet AYDOĞAN

 

 

CALL for PAPER

TESAM ACADEMY JOURNAL which has been published since 2014, as a refereed journal, has included numereous academic works both domestic and foreign. Our journal takes place in various foreign and domestic indexes. The publication policy and scientific criteria of the Journal of TESAM Akademy are determined by independent editors and the Editorial Board.

We believe that our Special Issue January 2018, which will include articles and reports in Turkish and English of academics and researcher in different disciplines who are working on ‘political science and public administration, economics, international relations, law, history and social sciences’, will offer a unique literary contribution in the field of social sciences in our country.

Researchers and academics who are considering sending their works to publish in July 2018 (Volume:5 Issue:2) of TESAM Akademi Dergisi need to send their article to our journal by 15 April 2018 at the latest.

To get answers to your questions as soon as possible, you can send e-mail to the following address tesamakademi@gmail.com

For more information about the magazine, you can visit the following address www.tesamakademi.com, for getting more information about TESAM, you can visit the www.tesam.org.tr address.

 

Editor

Muhammet AYDOĞAN