Home / Hakkımızda

Hakkımızda

Tesam Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra özgün derlemeler, kısa bildiri, çeviri, editöre mektup şeklinde yazılar ve Gündem adı altında güncel olayları inceleyen notlara da yer verilmektedir.

Derginin yayın politikası ve bilimsel kriterler, bağımsız editörler ve Yayın Kurulu’nca tespit edilmektedir.

Tesam Akademi’nin temel amacı yayınladığı konularda hem bilimsel çalışmalar için akademik zemin hazırlamak, hem de söz konusu görüşlerin paylaşılmasını sağlayarak yeni açılımlar yaratmaktır. Ayrıca, sosyal bilimler alanlarındaki farklı düşünen yazarların fikirlerinden oluşan sinerji ile yurt içi ve yurt dışında sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunabilmektir. Özellikle, sunacağı farklı bilimsel düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine çözüm üretebilmektir.

Tesam Akademi Dergisi kalite ve güvenden ödün vermeden kalıcılığı ile akademik camiada önde gelen yayınlardan olma iddiasındadır. Ulusal ve uluslararası kamuoyuna hitap eden, yeni fikirler ve açılımlar ortaya koyan, karar mekanizmalarında çalışanlara ve uygulayıcılara kadar her kademeye referans olabilecek bir yapıya sahip olmak ve yaygınlaşmak isteğindedir.

Tesam Akademi Dergisi; ULAKBİM DERGİPARK, ASOS, TEI, ARAŞTIRMAX, SOBİAD ve Open AIRE ile indekslenmekte ve / veya özetlerine yer verilmektedir.