Home / Hakem Heyeti

Hakem Heyeti

Yayın Kurulu*
Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fikri PALA (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Mefail HIZLI (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
*İsme göre alfabetik sırada

Hakem ve Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdulvahap AKINCI (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem ÇAYLAK (Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv.)
Prof. Dr. Ahmet GÜÇ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU (N. Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ (Gazi̇osmanpaşa Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Ali Z. SAĞIROĞLU (A. Yıldırım Beyazıt Ünv.)
Dr. Atasay ÖZDEMİR (COE-DAT)
Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. A. Yasemin YALTA (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Barış ADIBELLI (Dumlupınar Ünv.)
Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. B. Kemal YEŞİLBURSA (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Buğra ÖZER (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Canan ATEŞ (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU (Uludağ Ünv.)
Doç. Dr. Değer ALPER (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Derda KÜÇÜKALP (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz Şenol SERT (Özyeğin Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
Dr. Doğuş ŞİMŞEK (Koç Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY (Hakkari Ünv.)
Doç. Dr. Emel TOPÇU (Ankara Sosyal Bilimler Ünv.)
Yrd. Doc. Dr. Erdal BAYRAKÇI (N. Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Erhan AKDEMİR (Anadolu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma TAŞDEMIR (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ferhat TEKİN (N. Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fikrettin YAVUZ (Sakarya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fikri PALA (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ (Adnan Menderes Ünv.)
Doç. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Helin S. ERTEM (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail ERMAĞAN (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Kamuran REÇBER (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mefail HIZLI (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet A. AYDEMİR (Selçuk Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet A. UĞUR (Yalova Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet S. DİLEK (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Meral SERARSLAN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt YÜKSEL (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa LAMBA (Mehmet Akif Ersoy Ünv.)
Doç. Dr. Mustafa Nail ALKAN (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Ozan BAŞKOL (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Hakan ALTINTAŞ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN (Hacettepe Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. M. Nazan ARSLANEL (G.Osmanpaşa Ünv. )
Prof. Dr. Nejat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (N. Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Öner AKGÜL (Ahi Evran Üniversitesi)
Doç. Dr. Özlem OĞUZHAN (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Rabia AKTAŞ (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Sami BAYBAL (N. Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sertaç SERDAR (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sezgin KAYA (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ (N. Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Turgay UZUN (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN (Dokuz Eylül Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Veysel KURT (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Doç. Dr. Y. Yeşim ÖZER (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (İstanbul Üniversitesi)
 *Adına göre alfabetik sırada