Home / Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri

TABLO, ŞEKİL VE EKLER

Tablo ve Şekiller 

Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 10 punto Cambria yazı karakteri kullanılır.

Kaynak kısmı ise tablonun altında olup, 9 punto Cambria yazı karakteri kullanılır.

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;

  • önce ve sonra alanı 0 nk,
  • satır aralığı tek olmalıdır.

Başlıklar sola dayalı, bold ve rakam ile sıralanarak yazılmalı. (“Tablo 1” veya “Şekil 5” gibi…)

Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.

Ekler

Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

Başlıkları 11 punto Cambria, bold ve sola dayalı yazılmalıdır. (“EK 1” gibi…)

BAŞLIK SİSTEMİ

Başlık Oluşturma

Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)

Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Temel Başlıklar

Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı ve bold yazılmalıdır. Giriş bölümüne Giriş başlığı konulmalıdır.

İkinci Düzey Başlık

Sola dayalı ve bold yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık

Sola dayalı bold ve italik yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık

Sola dayalı, bold ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır.

Beşinci Düzey Başlık

Sola dayalı ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Tablo ve Şekil Başlıkları

Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) bold kullanılmalıdır, başlıklar ise italik yazılmalıdır.

REFERANS KULLANIMI

Metin İçi Referans Gösterimi

Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır.

Örnek;

Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)

(Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)

(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, ss. 12-13)

Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.

Atıfların Sıralanması

Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak

Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

Örnek;

(Torgerson, 1958, ss. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., Pınar, 1999)

Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü Metin İçinde İlk Atıf Metin İçi Müteakip Atılar Parantez İçi İlk Atıf Parantez İçi Müteakip Atılar
Tek Yazarlı Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)
İki Yazarlı Walker ve Allen (2004) Walker ve Allen (2004) (Walker ve Allen, 2004) (Walker ve Allen, 2004)
Üç Yazarlı Bradley, Ramirez ve Soo (1999) Bradley

ve arkadaşları (1999)

(Bradley, Ramirez ve Soo, 1999) (Bradley ve ark., 1999)
Dört Yazarlı Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh (2006) Bradley ve arkadaşları (2006) (Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh, 2006) (Bradley ve ark., 2006)
Beş Yazarlı Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Walker ve Soo (2008) Walker vearkadaşları (2008) (Walker, Allen, Bradley,Ramirez,

Walker

ve Soo, 2008)

(Walker ve ark., 2008)
Altı ve Daha Fazla Yazarlı Wasserstein ve arkadaşları (2005) Wasserstein ve arkadaşları (2005) (Wasserstein ve ark., 2005) (Wasserstein ve ark., 2005)
Kurum (Kısaltması yaygın kullanılan) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003) MEB (2003) (Milli Eğitim Bakanlığı[MEB], 2003) (MEB, 2003)

DİĞER HUSUSLAR

Vurgu

Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Doğrudan Alıntılar

Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan ve sağdan girintili ve 11 punto italik olarak yazılmalıdır