Home / 2019-2

2019-2

CİLT / VOLUME: 6 SAYI / ISSUE: 2

Temmuz, 2019

 • 31 Temmuz

  TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ; TÜRKİYE’NİN POTANSİYEL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ

  Ali Burak DARICILI Öz Siber uzay denilen alanın ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) arasında Soğuk Savaş döneminde yaşanan askeri rekabet kapsamında geliştirilen ağ teknolojileri temelli yeniliklerin 1990’lar ile birlikte sivil kullanıma açılmasıyla başlamıştır. Soğuk Savaş’ın bitimi ile birlikte internetin sivilleşmesi ve ticarileşmesi, 2010 yılı sonrası …

 • 31 Temmuz

  SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNİN ANALİZİ

  Bekir PARLAK Ali Utku ŞAHİN Öz Dünyada kentleşmenin artışına bağlı olarak, afetlerin meydana geliş sıklıklarının ve etkilerinin gösterdiği artış, sürekli gelişen ve değişen bir alan olarak afet yönetiminin, kamu yönetiminin temel ilgi ve çalışma alanlarından birisi olarak değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Çok disiplinli bir çalışma alanı olarak afet yönetimi; hem fen …

 • 31 Temmuz

  YASAL DÜZENLEMELER VE EKONOMİK GÖSTERGELERDEN HAREKETLE TÜRKİYE’DE YABANCILARA BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞLARININ ANALİZİ

  Elif KARAKURT TOSUN Öz Bu çalışmada; 6302 sayılı yasayla mütekabiliyet esasının kaldırılması, gayrimenkul satın alma prosedürlerinin kolaylaştırılması, mali teşviklerin – muafiyetlerin uygulanması şeklindeki yasal düzenlemelerin, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 2012 – 2018 yıllarında yabancılara satılan bağımsız bölümler, tercih edilen kentler ve yabancıların tabii oldukları ülkeler bazında; kartograf …

 • 31 Temmuz

  DÖVİZ KURLARI VE PETROL FİYATLARININ TÜRK DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ

  M.Büşra ENGİN ÖZTÜRK Işın KIRIŞKAN Öz Döviz kuru ve petrol fiyatları bir ülkenin ticaret performansında önemli bir rol oynar. İster dışsal bir şok, isterse de bir politika sonucunda belirlensin, yerli para biriminin nispi değeri ve dalgalanmaları uluslararası ticaret, ödemeler dengesi ve tüm ekonomik performans üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu …

 • 31 Temmuz

  ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMLARINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  İmam Bakır KANLI Metin EROL Öz Birleşmiş Milletler Örgütü 2030 yılına kadar dünyadaki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortadan kaldırma, refah, huzur ve güvenli bir evren oluşturma adına ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ belirlemiştir. Türkiye de ‘Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef’ şeklinde sloganlaştırılan BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir. Yoksulluğu sona …

 • 31 Temmuz

  TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKMAZI: GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMELER

  Sema AY Öz Gümrük Birliği (GB) Anlaşmasının Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik daha verimli işlemesi için revizyon edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, Türkiye için çıkmaz hale gelen Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğine yönelik çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünyadaki ekonomik …

 • 31 Temmuz

  BOLŞEVİK SÖYLEMLERİNİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA ETKİSİ

  Volkan MARTTİN Öz Bu makale birbiriyle ilişkili üç boyutta ele alınmıştır. Tek başına incelenmesi ve çözümlenmesi mümkün görülmeyen söylemin doğası, çalışmanın birinci boyutunu oluşturmaktadır. İdeoloji, dil, söylem, propaganda, algı ve anlam kavramlarının şekillendirdiği tasavvur edilen işlevsel döngünün Bolşevik Devrimi’nin gelişim evreleriyle uyumu dikkat çekmektedir. Tarihsel süreçte ele alınan ideolojik altyapı …