Home / 2017-2

2017-2

CİLT VOLUME:3 SAYI ISSUE:2
Jenerik

İçindekiler

Editörden

Analysing Relations Between The United Nations Security Council And Ngos

M. Halil M. BEKTAŞ Abstract The United Nations Security Council’s (SC’s) responsibilities have grown as new international challenges have emerged. These challenges include global environmental issues, refugee flows and mass migration across borders, the rapid spread of infectious diseases, civil war that threatens international peace and security, global terrorism and …

Read More »

12 EYLÜL 1980 Askeri Darbesinin Karikatür Üzerinden Analizi: Gırgır Dergisi Örneği

Ezgi TURAL Özet Bu çalışmada, Türk mizah basınının demokrasi kavramına yaklaşımı ve bu kavramı işleyiş biçimi 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi özelinde ele alınmış- tır. Çalışma, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile yaşanan siyasal ve toplumsal süreçleri dönem itibariyle yayın hayatı devam eden Gırgır adlı mizah dergisinin karikatürleri üzerinden değerlendirmektedir. …

Read More »

Yukarı Mezopotamya’da Sâsânî Siyaseti

YUKARI MEZOPOTAMYA’DA SÂSÂNÎ SİYASETİ Ali İPEK Öz Bir kültür hazinesi ve bir câzibe merkezi olan Yukarı Mezopotamya (Güneydoğu Anadolu), tarihinin ilk dönemlerinden itibaren farklı milletlerin barındığı, hâkimiyetlerin kurulduğu bir alandı. Bu coğrafyada Sümerler, Akadlar, Bâbilliler, Asurlular, Hititler, Medler, Persler, Partlar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüşlerdi. İran’a son İmparatorluk dönemini yaşatan …

Read More »

Üniversitelerimizin Öğretim Üyeliği İçin Yurtdışında Y.Lisans ve Doktora Yapma Zorunluluğu Doğru Bir Uygulama mıdır?

ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÇOĞUNUN ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK ŞARTINI ARAMALARI DOĞRU BİR UYGULAMA MIDIR? Bu yazının konusu ülkemizdeki üniversitelerde araştırma görevlisi veya sonraki aşamalarda girip de öğretim üyesi olmak isteyen gençlerimizin önlerine çıkan yüksek lisans veya doktora çalışmalarını yurtdışında yap- mış olmak fiilî şartının hangi bilim …

Read More »

Büyük Avrasya Projesi

Neslihan Turkkan “Great Eurasia Project” Yazar: BARIŞ ADIBELLİ IQ Kültür Sanat Yayınları, 215 s. Tabiat sahnesinde her şey doğar, gelişir ve kaçınılmaz olarak yaşamını yitirir. Bu dairesel döngüyü dünya politika sahnesinde de görmek mümkündür. Her devlet doğar, kendi imkânları el verdiğince gelişir ve kaçınılmaz olarak son bulur. Her dönemin, her …

Read More »