Home / 2017-1

2017-1

CİLT VOLUME:3 SAYI ISSUE:1
Jenerik

İçindekiler

Editörden

DEMOKRATİKLEŞME KAVRAMI BAĞLAMINDA ARAP DEMOKRATİKLEŞMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDIRME

Gürbüz ÖZDEMİR Öz Demokrasi, sürekli tartışılan ve tartışıldıkça zenginleşip gelişen bir kavramdır. Batı’da seçimlerin yapılması gibi asgari değerlerinden başlayarak, gittikçe güçlenen birçok demokratik gelişme yaşanmıştır. Demokrasinin bu dinamizmine eşlik eden bir gelişme de, farklı demokrasi yaklaşımlarının ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla yaşanan bu gelişmeler, demokrasi yerine, dinamik evirilme süreciyle bağlantılı olarak sürekli …

Read More »

SOĞUK SAVAŞ SONRASI AVRUPA’DA ARTAN İSLAMOFOBİ

Umut KEDİKLİ Mehmet AKÇA Öz Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yıkılan iki kutuplu sistemde, karşıt ideoloji olan komünizmin yerine konulması gereken bir düşmana ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa’da özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından İslam’a ve müslümanlara karşı artan önyargı, Avrupa’da gerçekleşen terör eylemlerinin ardından doruğa çıkmış; 2000’li yılların sonlarında Avrupa’yı sarsan ekonomik …

Read More »

ORTA DOĞU’DA DARBELERİN ARKA PLANI: MISIR ÖRNEĞİ

Muhammet Cemal ŞAHİNOĞLU Ahmet ATEŞ Öz Orta Doğu’da demokrasi sorunsalı yıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir. Orta Doğu’ya dair yapılan analizlerin çoğunda gelişemeyen demokrasi kültürü bölgede cereyan eden çatışmaların/savaşların/krizlerin temel faktörü olarak görülmektedir. Batının çıkar merkezli politikaları Orta Doğu’da demokrasi kültürünün gelişmemesinin en önemli sebebidir. Nitekim Batının sömürge politikaları başta Mısır …

Read More »

“İSLAM VE DEMOKRASİ” TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR ALGI YÖNETİMİ

Gökhan BOZBAŞ Öz İslam ve demokrasinin birbiriyle uyumu veya uyumsuzluğu üzerine yapılan tartışmaların sayısında son yıllarda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Arap Baharı sonrasında bu olanlardan doğrudan etkilenen ülkeler, Amerikan işgalinden sonra Irak’ta yaşanan siyasal dönüşümlerde etkili olmuş ve Muhafazakar bir partinin 2002’de iktidara gelmesinden sonra Türkiye’nin yaşadıkları bu tartışmalara …

Read More »

İSLAM’DA VE MÜSLÜMAN DOĞU TOPLUMLARINDA SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ KAVRAMINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Tuba GÜN Öz Bu çalışmanın amacı, sivil toplum ve demokrasi kavram ve uygulamalarının İslam’ın temel ilkeleriyle ilişkisini ortaya koyan çalışmalara ilişkin bir literatür vermektir. Sivil toplum ve demokrasi kavramları ilk ortaya konulduklarından bu yana farklı anlam çerçevelerinde yorumlanmış olsalar da etimolojik olarak Antik Yunan’a dayandıkları için genellikle Batı’ya referansla ve …

Read More »

KUR’AN’DA İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Hakan ŞAHİN Öz İnsan hakları, modern zamanların çokça tartışılan mefhumlarından biridir. Özellikle çoğunluğu Müslüman olan toplumların batı toplumları tarafından bu başlık altında sıklıkla eleştirilmesi insan haklarını Müslüman toplumlar açısından daha da kritik ve önemli bir mesele haline getirmektedir. Bu nedenle insan hakları teorisinde İslam inancına aykırı bir unsur olup olmadığı …

Read More »

İSLAM ve DEMOKRASİ ÜZERİNE – Birikim

Hamza ATEŞ İslam ve Demokrasi ilişkisi, son yüzyılda en fazla tartışılan ancak üzerinde hala bir konsensusa ulaşılamayan konular arasında bulunmaktadır (Binnebi, 1992). Sadece İslam ülkelerinde değil, Batılı ülkelerde de gerek akademik gerekse popüler düzeyde sürekli tartışılmasına rağmen, bu tartışmanın fazla bir sonuç üretmediği, dahası bu tartışmanın kendisinin de sağlıklı olarak …

Read More »