Home / 2016-2

2016-2

CİLT VOLUME:3 SAYI ISSUE:2
Jenerik/İçindekiler

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Kişinin bütçesini yönetebilmesi konusunda bilgi temelli kararlar alabilmesi olarak tanımlanan finansal okuryazarlık; bireyin, hanehalkının ve makro düzeyde toplumun refahının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu refah artışının sağlanabilmesi finansal bilgiye dayalı olarak doğru ve yerinde finansal kararlar alınabilmesine bağlıdır. Finansal bilgi yanında olumlu tutum ve davranışlara da sahip olmak gerekir. Bu …

Read More »

STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ

Ahmet EFE Öz Bu çalışmada Türkiye’de 2006 yılından itibaren 26 adet olarak bölgesel düzeyde kurulmuş bulunan Kalkınma Ajansları (KA) ile ilgili 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından tespit edilen sorunlardan “kurumsal ve stratejik yönetimde bütüncüllük” ile ilgili olanların analizi yapılmaktadır. Çalışmamızda bir iç kontrol standardı olan COSO ile bir …

Read More »

ARAP BAHARI’NIN KADIN HAKLARINA ETKİSİ

Senem ERTAN Rojda DİKME Öz 2010 yılında Tunus’ta başlayan ardından Mısır, Libya ve Suriye başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde ayaklanmalara yol açan Arap Baharı, bir demokrasi hareketi olarak başlamış olmasına rağmen bu ülkelerde süregelen iç savaşlara, iç huzursuzluklara ve silahlı çatışmalara yol açmıştır. Demokrasi arayışı olarak nitelendirilen bu hareketlerin …

Read More »

SİYASETNÂME

Barış EŞMELİ “Book of Government” NİZÂMÜLMÜLK Çeviren: Mehmet Taha AYAR Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 365 s. Siyaset ve devlet yönetimi uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu uzmanlık, teorik bilgiyle elde edilebileceği gibi tecrübeler neticesinde yaşayarak da elde edilebilir. Ancak ne teorik bilgi, ne de yaşayarak tecrübe etme tek başına yeterli değildir. Çünkü …

Read More »

İRAN-SURİYE BÖLGESEL İTTİFAKI VE ARAP BAHARI SÜRECİNE YANSIMASI – Kitap İncelemesi

“Birbirinden dünya görüşü itibariyle temelinden ayrışan ve bambaşka idealleri benimseyen iki bölge ülkesi -İran ve Suriye- nasıl hayati bir birliktelik sağlamıştır?” sorusuna cevap arayan bir çalışma ile karşımıza çıkan yazar Yusuf Korkmaz; Ortadoğu bölgesi üzerine akademik çalışmalarını sürdüren, bölgeyi ziyaretlerinden topladığı verilerle ve söylem analizleri üzerinden hareketle, günümüzdeki bölgesel gelişmeler, …

Read More »