Home / 2015-2

2015-2

CİLT VOLUME:2 SAYI ISSUE:2
Jenerik

İçindekiler

Editörden

Ahmet Özkiraz & Mehmet Çetin – 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU

Özet Bu çalışmanın amacı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı sonrasında göç eden halkın Anadolu’da yaşadığı uyum sorunlarını çözmek için Osmanlı Devleti’nin uyguladığı politikaları incelemek ve bu politikaların başarı derecesini tarihsel süreci referans alarak belirlemektir. Çalışmanın tartışma bölümünde göç ve iskan sonrası geçen uzun süreç sonunda halen devam eden önemli …

Read More »

İsmail Şahin & Oğuz Düzgün – Socio-Economic Effects of the Forced Migration in Turkey From the Middle East: Between 1979-2014 Abstract People have had to leave the place where they live or has been forced to leave because of the reasons such as wars, internal con�its and natural disasters. Thus, in order to explain this situation, the concept of immigrant has emerged and it has included the opposite meaning of optional migration, which is called voluntary migration. Turkey is located in the middle of Europe, Asia, and Africa continents as a natural bridge. In recent years it has continued unabated migration. The vast majority of these migrations have been “forced migration”. As one of the signatories of the 1951 Geneva Convention on refugees, Turkey has recognized the right to asylum. However, Turkey has put forward certain conditions to sign the contract. The exclusion of the refugee status of asylum seekers from Eastern countries is one of these conditions. In this study, the history of the migration which rooted from after 1979 Iran, Iraq and Syria and its socio-economic impacts on Turkey will be examined. In addition, generally, the impacts of the Middle East-oriented forced immigration on Turkey in terms of socially and economically will be described.

Abstract People have had to leave the place where they live or has been forced to leave because of the reasons such as wars, internal confits and natural disasters. Thus, in order to explain this situation, the concept of immigrant has emerged and it has included the opposite meaning of …

Read More »

Büşra Pekcan – SOSYAL ve PSİKOLOJİK AÇIDAN GÖÇ

Göç; günümüzde milyonlarca kişiyi etkileyen, çoğu zaman yersiz yurtsuz bırakan önemli bir sosyal dert… Dünya’daki son 20 yılda yaşanan nüfus hareketlerine bakılacak olursa gerek köylerden kentlere gerek uluslararası arenada göç katlanarak artmaya devam edecek gibi görünüyor…   Click for all the article …

Read More »